Logotyp

Naturreservat

Norr om Sunnanå hamn i området mellan hamnen och Holmsån ligger ett kommunalt naturreservat. I naturreservatet ingår även några av öarna öster om det.

Naturreservatet omfattar 137 hektar. Det bildades 2007 med syftet att bevara det rika fågellivet i området och sköta det så att även växter, ormar och groddjur kan trivas.

I reservatet finns många fågelarter, inklusive Vänerns största skrattmåskoloni. Havsörnen gästar och då området, och blad växterna märks bladvass och svärdslilja.

Läs mer i detta informationsblad. Där finns också en karta som visar naturreservatets utbredning.

En naturlig rikedom

Här i hjärtat av Norden är naturen underbar, tidlös och väldigt viktig. Alla som lever vid och av Vänerns vatten uppskattar varje dag vad historien gett och förhåller sig samtidigt till framtidens utmaningar. Här jobbar vi tillsammans för att behålla Vänerns rena vatten, tänker långsiktigt för besöksnäringen skull, agerar ansvarsfullt för djuren och naturen. Genom att samverka lokalt för hållbar utveckling kan vi lova att nästa generation får lika fantastiska upplevelser som vi själva och dom före oss har haft.

Vinterbild
Foto: Leif Fielstrup Guldbrandsen

Information från Naturvårdsverket

Just nu ser vi att många söker sig ut i naturen, det är positivt för att det ökar människors välbefinnande och hälsa och bidrar till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan i samhället. Tänk på att markerna är på många håll blöta och mjuka vilket gör dem extra känsliga för slitage, samtidigt som den speciella situation vi befinner oss i kräver särskild hänsyn mot andra människor.

Allemansrätten ger oss frihet under ansvar – inte störa, inte förstöra. Så visa extra omtanke både mot andra besökare och vår natur.

Här kommer tips till den som vill njuta av naturen på ett hänsynsfullt sätt:

  1. Välja utflykter i naturen nära där du bor. Utforska nya områden där inte så många andra är.   
  2. Fika och rasta på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare.
  3. Hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att du kan stoppa den eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan det ska hunden gå i koppel eller i lina. 
  4. Ta med dig ditt skräp hem.  
  5. Elda med försiktighet så att elden inte riskerar att sprida sig eller skadar mark, djur och växter. Du är välkommen att använda någon av de fina iordningställda grillplatser som finns i vårt område.  
  6. Skyddade områden kan ha särskilda regler för exempelvis grillning, information om dessa regler hittar du på www.sverigesnationalparker.se  eller www.lansstyrelsen.se
  7. Anpassa ditt vägval när du cyklar och rider så skadar du inte marken i onödan. 
  8. Visa respekt mot de som bor på platsen du befinner dig, undvika att gå för nära bostadshus.

Allemansrätten på andra språk
Foldrar och broschyrer på andra språk http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/

Fler tips och information om Allemansrätten hittar du här

 

Fiskgjuse
Fiskgjusen kan beskådas i reservatet. Foto: Benny Karlsson