Sunnanå hamn

Sunnanå hamn

Norr om Sunnanå hamn i området mellan hamnen och Holmsån ligger ett kommunalt naturreservat. I naturreservatet ingår även några av öarna öster om det.

Naturreservatet omfattar 137 hektar. Det bildades 2007 med syftet att bevara det rika fågellivet i området och sköta det så att även växter, ormar och groddjur kan trivas.

I reservatet finns många fågelarter, inklusive Vänerns största skrattmåskoloni. Havsörnen gästar och då området, och blad växterna märks bladvass och svärdslilja.

Läs mer i detta informationsblad. Där finns också en karta som visar naturreservatets utbredning.

Fiskgjusen kan beskådas i reservatet.
Foto: Benny Karlsson