Sunnanå hamn

Sunnanå hamn

Information om coronavirus covid-19: www.mellerud.se/coronavirus

For information in other languages about covid-19 visit: Public Health Agency of Sweden´s website

Information för företagare om covid-19: www.mellerud.se/naringsliv-och-arbete/aktuellt/information-for-foretagare-om-covid-19/

Vi hoppas att din fisketur på Vänern blir trevlig och spännande. I samband med ditt besök på Vänern finns det ett antal regler som måste följas. Syftet med reglerna är att skydda och säkerställa de unika fiskbestånd som finns i sjön. Genom att respektera reglerna tryggar vi möjligheten att också i framtiden kunna uppleva de fantastiska naturupplevelser som Vänern erbjuder. Denna broschyr presenterar ett urval av de fiskeregler som gäller för fiske i Vänern.