Logotyp

Historik

Sunnanå hamn har en lång historia. Hamnen hette ursprungligen Holms hamn, med anknytning till Holmsån.

Den äldsta byggnaden är hamnmagasinet. Dess bottenvåning byggdes på 1600-talet på ruinerna av en tidigare försvarsanläggning. Det spekuleras i att anläggningen skulle vara borgen Wik som Olaus Magnus nämnde i sin Charta Marina på 1530-talet. På 1800-talet byggdes en övervåning och magasinet användes för spannmål från Dalboslätten som skeppades ut från hamnen. Numera hittar du servering och utställningsverksamhet i byggnaden.

Länge var området ett industriområde. Under 1800-talets första hälft låg här ett tegelbruk. Det lades ner på 1860-talet. 1882 öppnades ett sågverk. Sågverket låg strax väster om magasinet. På 1910-talet sysselsatte det mer än 30 anställda.

Stationshuset byggdes 1871. Åtta år senare invigdes Fredrikshald-Sunnanå järnväg, en tio mil lång järnvägslinje. Den användes för att transportera tackjärn från Bergslagen och timmer till Norge. Varorna kom med båt till Sunnanå och lastades om till tåg. Järnvägen är numera omvandlad till en cykel- och gångväg som knyter ihop centrala Mellerud med Sunnanå.

Sjöbodarna

På 1990-talet föddes idén om att skapa ett attraktivt boende i hamnen. Stadsarkitekten Gösta Lindberg fick i uppdrag att titta på detta. Det antogs en plan för nio parhus runt lagunen. Dessutom skulle det byggas restaurang och ett hotell, vilket dock inte förverkligats.

2004 gjordes en ny detaljplan med sjöbodar runt hamnen. Efter något år togs exploateringen över av Frykvalla förvaltning AB. Sjöbodarna såldes snabbt och det kom en ny idé, sjöbodar på vattnet. Totalt byggdes 127 bodar, varav 48 på vattnet.

Detta ledde till en strid med Länsstyrelsen, och polisanmälan.
Efter många turer enades kommunen och Länsstyrelsen om tagen, 16 flytande bodar flyttades, och 2013 invigdes den nygrävda norra hamnen av dåvarande landshövding Lars Bäckström.

Röda sjöbodar
De röda sjöbodarna i norra delen av den ursprungliga småbåtshamnen är de som uppfördes först.
Båtar och sjöbod i Sunnanå
En äldre Sunnanåbild. Observera sjöboden i bakgrunden. Snett bakom den ligger snickerifabriken.
Stationshus
Stationshuset invigdes 1871.
Hamnmagasin
Hamnmagasinet är den äldsta bevarade bygganden.
Landshövding Lars Bäckström och kommunchef Ingmar Johansson
Landshövding Lars Bäckström och kommunchef Ingmar Johansson anländer till invigningen av Norra Hamnen.