Logotyp

Med bil från E45

Sväng av från E45 vid trädgårdsbutiken Blomsterfröjd, i höjd med informationstavlan vid norra infarten till Mellerud. Den som kommer norrifrån svänger vänster, den som kommer söderifrån höger. Sväng vänster vid T-korsningen mot Holms kyrka, ta därefter höger vid kyrkan och följ vägen fram till hamnen.

GPS: 58.7079963, 12.5058331