Sunnanå hamn

Sunnanå hamn

 

 

I Stenmagasinet, Sunnanå Hamn, finns en sommaröppen turistinformation dit du är välkommen för att få tips om besöksmål, evenemang och annan information om vad som händer i vårt område. Här betalar du också din gästhamns- alternativt ställplatsavgift (via kort).

Öppet dagligen juni-augusti. Välkommen!

Tel: +46 530 18980
E-post: tourism@mellerud.se

 

Information om boende, evenemang och annat som kan vara bra för dig som besökare att veta, finner du här

 

A L L E M A N S R Ä T T E N
Varje sommar skickar Naturvårdsverket ut ett informationsmail om allemansrätten till landets länsstyrelser, kommuner och polismyndigheter. Mailet innehåller nyheter och nyttiga länkar och finns att läsa nedan. Tryckt material på flera språk finns att hämta i turistbyrån.

Hej!
Äntligen är sommaren här och med sommaren kommer många frågor om allemansrätten och vad som gäller vid olika typer av aktiviteter som till exempel eldning, klättring, plockning av naturprodukter, elcyklar, enskilda vägar, hemfridszon och ridning.

Allemansrätten ger oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen utan att fråga markägaren om lov. Rättigheterna medför också skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i naturen.  Att till exempel cykla, rida, bada och vandra i naturen ingår i allemansrätten.

Naturvårdsverket har mängder med matnyttig information om allemansrätten på www.allemansrätten.se. Nedan följer länkar till sidor som förhoppningsvis kan svara på frågor.


Information om allemansrätten från Naturvårdverket
Hur funkar allemansrätten i skogen, på fjället, vid vattnet och vid odlad mark  och hagar? Naturvårdverkets nya film om allemansrätten ge svar på dessa frågor. Filmen finns både i en längre version (ca 4 min) och fyra kortare anpassade för sociala medier (ca 1 min per film). Dela dem gärna i sociala medier, på din webbplats eller i presentationer.

Alla filmerna finns här, även för nedladdning http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/

Allemansrätten – en vägledning riktar sig till alla som vi lära sig mer om allemansrätten, och framförallt till de som arbetar med naturvägledning. Använd den gärna som stöd när du får frågor om allemansrätten.

http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/1300/978-91-620-1304-2/

Information om vad som gäller vid olika typer av aktiviteter som till exempel ridning, cykling, eldning mm: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/

Eldning och allemansrätten http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Eldning/ 

Informationsmaterial om allemansrätten på svenska: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/
Informationsmaterial om allemansrätten på andra språk: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/

Affischer om allemansrätten på svenska och engelska att beställa (gratis): http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8700/978-91-620-8700-5/

 Allemansrätten på teckenspråk: http://www.naturvardsverket.se/Teckensprak/Allemansratten/

 Arbetet med allemansrätten: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Allemansratten/

 
Annan information från Naturvårdsverket
Motortrafik i naturen
: http://www.naturvardsverket.se/Teckensprak/Allemansratten/
Filmer om terrängkörning: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Pressbilder/Terrangkorning/

Information om vad som gäller för elcyklar i naturen: http://www.naturvardsverket.e/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/El-cyklar-Segways-med-flera/

Information om fridlysta arter: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Fridlysta-arter/

Råd om vilda djur: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/

Naturvårdsverkets facebooksida uppdateras ständigt med information som kanske kan vara intressant https://sv-se.facebook.com/naturvardsverket/ . 


Andra som informerar om allemansrätten
Eldning och allemansrätt
, information från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/skogsbrand-och-vegetationsbrand/eldningsforbud/

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/eldningsforbud/, https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/elda-i-naturen/

Nya filmer om allemansrätten på arabiska, svenska, persiska och dari från Naturskyddsföreningen. I filmerna berättar barn, ungdomar och vuxna som varit med på Schysst aktiviteter runtom i Sverige om allemansrätten: https://www.naturskyddsforeningen.se/schysst/allemansratten

Nytt spel om allemansrätten producerat av Friluftsfrämjandet: https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/samhallspaverkan/tillgang-till-naturen/allemansratten/spelet-om-allemansratten/ och en app om allemansrätten för de yngre https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/skogsmulles-naturbok/

Svenska klätterförbundets information om allemansrätten och klättring: https://bergsport.se/utomhus/allemansratt-och-klattring/

Sportfiskarnas information om allemansrätten och fiske: https://www.sportfiskarna.se/Fiske/Fiske-i-Sverige-Fishing-in-Sweden

Svenska kanotförbundets information om allemansrätten och paddling: http://www.kanot.com/globalassets/svenska-kanotforbundet/dokument/utbildning/material/rad-och-tips/allemansratten_affisch.pdf

Svenskt friluftsliv: https://svensktfriluftsliv.se/allemansratten/ och filmer om allemansrätten https://www.youtube.com/watch?v=Ur93BpsM8J8  

Håll Sverige rent: http://www.hsr.se/var-radd-om-din-arena


Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta sanja.kuruzovic@naturvardsverket.se .