Sunnanå hamn

Sunnanå hamn

Information om coronavirus covid-19: www.mellerud.se/coronavirus

For information in other languages about covid-19 visit: Public Health Agency of Sweden´s website

Information för företagare om covid-19: www.mellerud.se/naringsliv-och-arbete/aktuellt/aktuellt-covid-19/

Nya Vänerleden söker testcyklister i sommar

Snart kommer det vara möjligt att cykla runt Vänern på en 63 mil lång sammanhållen cykelled. Den nya Vänerleden ska förhoppningsvis bli Sveriges femte nationella cykelled.

Vänerleden kommer att byggas upp kring fyra etapper där varje etapp kommer att bli mellan 10 mil och 18 mil långa. Några av sträckorna används redan idag som cykelled andra sträckor är helt nya som led. Arbetet med att koppla samman leden görs av Vänersamarbetet tillsammans med samtliga 13 kommuner runt Vänern inom ramen för projektet Lake Vänern Grand Tour.

Nu har ansökan skickats in till Trafikverket för att få leden granskad och godkänd. Målet är att ha en nationell led klar för invigning under 2021 om allt går som det ska. Då blir leden den femte nationella cykelleden i Sverige.

- Vi tror att med den trend vi ser på ett ökat intresse för cykelturism kommer cykelleden att bidra till att fler upptäcker vår fantastiska sjö och det som finns att upptäcka runtom den, säger Madeleine Norum, projektledare för Lake Vänern Grand Tour.

Den nya leden är anpassad för att erbjuda Vänerns finaste badstränder, kulturupplevelser i världsklass och naturfenomen som inte finns på någon annan plats i Sverige. För att på riktigt kvalitetssäkra leden innan den blir öppen för alla söker projektet testcyklister för kortare lokala sträckor i sommar.

- Vi tar emot intresseanmälningar via webbplatsen www.lakevanern.se  Testcyklisterna kommer att få en presentation av sin sträcka, en karta och ett digitalt formulär som de fyller i under turen. Vissa av sträckorna kommer också gå att kombinera med båt, då båtbussarna till Grums, Hammarö, Karlstad och Kristinehamn passerar i närheten av leden, säger Madeleine Norum.

Mer fakta om projektet Lake Vänern Grand Tour och Vänerleden: På https://www.lakevanern.se/livet-vid-vanern/besoksnaring/lake-vanern-grand-tour/vanerleden/ finns mer information om leden, de olika teststräckorna och de natur- och kulturupplevelser som cyklisterna kommer att kunna ta del av på sin tur.

Kontaktpersoner:
Madeleine Norum, Projektledare Lake Vänern Grand Tour 072-204 75 21, madeleine.norum@vanern.org

Laila Gibson, verksamhetssamordnare Vänersamarbetet. 076-78 72 798, laila.gibson@vanern.org

 

En naturlig rikedom

Här i hjärtat av Norden är naturen underbar, tidlös och väldigt viktig. Alla som lever vid och av Vänerns vatten uppskattar varje dag vad historien gett och förhåller sig samtidigt till framtidens utmaningar. Här jobbar vi tillsammans för att behålla Vänerns rena vatten, tänker långsiktigt för besöksnäringen skull, agerar ansvarsfullt för djuren och naturen. Genom att samverka lokalt för hållbar utveckling kan vi lova att nästa generation får lika fantastiska upplevelser som vi själva och dom före oss har haft.

Foto: Linnea Gustavsson

 

Vårinformation från Naturvårdsverket

Just nu ser vi att många söker sig ut i naturen, det är positivt för att det ökar människors välbefinnande och hälsa och bidrar till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan i samhället.

Nu på våren är naturen extra känslig, djuren får sina ungar och markerna är på många håll blöta och mjuka vilket gör dem extra känsliga för slitage, samtidigt som den speciella situation vi befinner oss i kräver särskild hänsyn mot andra människor.

Allemansrätten ger oss frihet under ansvar – inte störa, inte förstöra. Så visa extra omtanke både mot andra besökare och vår natur.

Här kommer tips till den som vill njuta av naturen på ett hänsynsfullt sätt:

  1. Välja utflykter i naturen nära där du bor. Utforska nya områden där inte så många andra är.   
  2. Fika och rasta på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare.
  3. På våren vaknar naturen till liv och ungar föds. Hålla hunden under extra stor uppsikt, i de allra flesta fall innebär det att hunden ska hållas i koppel.
  4. Ta med dig ditt skräp hem.  
  5. Tänk på brandrisken. Elda endast på iordninggjorda eldplatser.  
  6. Skyddade områden kan ha särskilda regler för exempelvis grillning, information om dessa regler hittar du på www.sverigesnationalparker.se  eller www.lansstyrelsen.se . 
  7. Anpassa ditt vägval när du cyklar och rider så skadar du inte marken i onödan. 
  8. Plocka påskriset från marken, det är förbjudet att bryta kvistar och grenar från levande träd.  
  9. Visa respekt mot de som bor på platsen du befinner dig, undvika att gå för nära bostadshus. 
  10. Följ fjällsäkerhetsrådets råd om vistelse i fjällen.

Allemansrätten på andra språk
Foldrar och broschyrer på andra språk http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/

Fler tips och information om Allemansrätten hittar du här